Контакт

Работното време на Ес Ен Спед ЕООД е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас използвайте един от следните начини:

Посетете ни на адрес: 8000 Бургас, ул. Ал. Стамболийски 69, ет. 1, офис 4
Обадете се на телефон: 056 590017 или мобилен: 0888 148412
Пишете ни на e-mail: info@snsped.com

Ес Ен Спед ЕООД
Булстат: 205136337
МОЛ: Ясен Саров
Адрес: Бургас, ул. Ал. Стамболийски 69, ет. 1, офис 4